O COVID-19 na casa

Se eres ti o que ten os síntomas debes illarte nunha habitación e ten un teléfono móbil para comunicarte.
Utiliza o teu propio baño. Se só hai un, hai que desinfectalo despois de cada uso.
Se sales aos espazos comúns ou alguén entra na habitación, leva máscara de cara.
Todas as persoas na casa deben extremar a hixiene de mans e demais medidas de protección.
E recórdalles que teñen que facer a corentena.

Máis información sobre o illamento domiciliario na web do Ministerio de Sanidade.

Outros artigos e consellos